Sverige måste stoppa den iranska regimens framfart

Efter rättegången mot den folkrättsbrotts- och mordåtalade Hamid Noury kommer Iran att öka sina operationer i Sverige. Prästregimen i Iran bedriver redan ett omfattande flyktingspionage i vårt land, skriver Ardavan Khoshnood, docent, Lunds universitet.

Ardavan Khoshnood

2022

Altinget, 6 maj