ABC om Yrsel på akuten

Majoriteten av patienterna som söker akutmottagningen med yrsel lider av godartade tillstånd. Några procent av dessa patienter har dock en livshotande tillstånd som t.ex. stroke. HINTS (Head-Impulse test, Nystagmus, Test-of-Skew) gör det möjligt för läkaren att identifiera patienter med ett akut vestibulärt syndrom av centralt ursprung. HINTS är känsligare än tidig undersökning med magnetkamera. Det finns ingen roll för datortomografi vid utvärdering av patienter med isolerat akut vestibulärt syndrom på akutmottagningen.

Natalia Mochalina, Ardavan Khoshnood, Mikael Karlberg, Eric Dryver

2015

 Läkartidningen, (9):399-404