· ·

مرگ یک شاهنشاه – محمدرضا شاه پهلوی و سرطان سیاسی او [انگلیسی]

محمدرضا پهلوی، شاه ایران، در انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ سرنگون شد. یک سال بعد، وی از بیماری لنفوم درگذشت، بیماری که چندین سال به طور مخفیانه با آن مبارزه کرده بود. اما هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه زمانی سرطان تشخیص داده شد، اگر شاه از وضعیت خود آگاه بود و آیا نزدیکان او از بیماریش مطلع بودند یا نه. پس از تبعید وی از ایران در سال ۱۹۷۹، پزشکان بسیاری از کشورهای بسیاری در درمان او مشارکت کردند، که با فتنه های سیاسی و پزشکی همراه بود. درمان پزشکی شاه بسیار ناتوان و مشکل دار بود، و نهایتان به مرگ او شتاب داد. پس از عمل جراحی طحال در ژوئن ۱۹۸۰، وضعیت شاه بدتر شد و سرانجام در ۲۷ ژوئیه او درگذشت. این مطالعه نشان می دهد که سازمان های اطلاعاتی بین المللی احتمالاً از بیماری شاه مطلع بوده اند و درمان شاه به هیچوجه مطابق اصولهای اخلاقی و پزشکی نبود.

اردوان خوشنود، آروین خوشنود

۲۰۱۶

Alexandria Journal of Medicine, 52(3):201-208