·

اثرات اکسیژن درمانی بر نجات میوکارد در بیماران مبتلا به سکته قلبی با ارتفاع ST – مطالعه SOCCER [انگلیسی]

پروژه SOCCER سعی بر آن دارد تا شکاف دانش قابل توجهی را در مراقبت های معمول بیماران مبتلا به سکته قلبی برطرف کند. اگرچه اکسیژن درمانی بخشی از مراقبت های استاندارد است در بیماران مبتلا به سکته قلبی، اکسیژن ممکن است برای این بیماران مفید نباشد و حتی ممکن است مضر باشد. نتایج این پروژه ممکن است دستورالعمل های درمانی بین المللی برای بیماران مبتلا به سکته قلبی را تغییر دهد.

اردوان خوشنود، مارکوس کارلسون، مهین اکبرزاده، پالونجی بیلادوالا، آندرس رویر، داوید نوردلوند، پتر هوگلوند، داوید زوگهافت، لیزبت تودورووا، آرش مختاری، هوکان آرهدن، داوید ارلینگه، اولف اکلوند

۲۰۱۵

انجمن طب اورژانس سوئد، کنگره ملی طب اورژانس، استکهلم