·

Socioekonomisk status har enbart en svag koppling till kriminalitet

Notis gällande en studie om relationen mellan socioekonomisk status och kriminalitet.

Ardavan Khoshnood

2014

Läkartidningen, (48):2153.