·

Vänsterkammares globala väggtjocklek beräknas enkelt, detekterar och karakteriserar hypertrofi samt har prognostisk nytta [Engelska]

Bakgrund Hjärt-MR (CMR) kan användas för att mäta vänsterkammares slut-diastoliska volym (LVEDV) och vänsterkammarmassa (LVM). Det finns dock för närvarande inget bra sätt att mäta normaliteten för LVM i förhållande till en given LVEDV. Vi antog att ett enkelt mått på vänsterkammares globala väggtjocklek (GWT) skulle vara ett bra sätt att upptäcka och karakterisera hypertrofi och även ha prognostisk betydelse. Metoder 2927 individer inkluderades i studien; friska frivilliga (n = 99) och patienter med misstänkt hjärtsjukdom (n = 2828). Resultat GWT beräknat från LVEDV och LVM hade utmärkt överensstämmelse med uppmätt genomsnittlig slutdiastolisk väggtjocklek för hela vänstra kammaren. GWT var mest förutsägbar för dödsfall eller sjukhusvistelse för hjärtsvikt hos patienter med normala fynd med CMR. Slutsatser Vänsterkammares GWT är ett intuitivt mått som enkelt kan beräknas från massa och volym med hög noggrannhet och har prognostisk nytta hos patienter med normala CMR-fynd.

Magnus Lundin, Einar Heiberg, David Nordlund, Tom Gyllenhammar, Katarina Steding Ehrenborg, Henrik Engblom, Marcus Carlsson, Dan Atar, Jesper van der Pals, David Erlinge, Rasmus Borgquist, Ardavan Khoshnood, Ulf Ekelund, Jannike Nickander, Raquel Themudo,

2018

Svenska Hjärtförbundet, 20:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg