قتل‌های جنسی بین مردان: یک مرور سیستماتیک (انگلیسی)
|

قتل‌های جنسی بین مردان: یک مرور سیستماتیک (انگلیسی)

تحقیقات درباره قتل‌های جنسی میان مردان نسبت به قتل‌های جنسی زنان توسط مردان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یک مرور سیستماتیک برای درک بهتر قتل‌های جنسی میان مردان نشان داد که این پدیده نادر است، با انگیزه‌ها مختلف.

درک جنبه های پزشکی جرایم خشونت آمیز در منطقه Skåne سوئد: طراحی مقطعی گذشته نگر پروژه ViCS [انگلیسی]
|

درک جنبه های پزشکی جرایم خشونت آمیز در منطقه Skåne سوئد: طراحی مقطعی گذشته نگر پروژه ViCS [انگلیسی]

مقدمه: با وجود کاهش در برخی دسته‌های قتل در سوئد، دهه گذشته شاهد افزایش کلی قتل در این کشور بوده است. این افزایش قتل عمدتاً به خشونت‌های مربوط به اسلحه گرم و باندهای جنایی مرتبط است. در نتیجه، سوئد با مقدار بسیار بالای تیراندازی و قتل‌های مرتبط با سلاح گرم روبرو است، که یکی از…

حومه شهرها، مناطق آسیب پذیر و جرم و جنایت [سوئدی]
|

حومه شهرها، مناطق آسیب پذیر و جرم و جنایت [سوئدی]

از سال ۲۰۱۴، مقامات پلیس کشور سوئد روی مناطق مختلف کشور و چگونگی تأثیر جنایات محلی بر روی آنها تحقیق کرده است. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند، مناطق آسیب پذیر نامیده می شوند.

اینگونه خشونت را در سوئد کاهش می‌دهیم[سوئدی]

اینگونه خشونت را در سوئد کاهش می‌دهیم[سوئدی]

خشونت های مرتبط با سلاح گرم، که به وضوح با باندها و شبکه های جنایی مرتبط است، همچنان در حال افزایش است. اردوان خوشنود، دانشیار طب اورژانس در دانشگاه لوند می نویسد: برای مهار این نوع جرایم باید اقدامات حاد و بلندمدت با هم ترکیب شوند.

ویژگی های کسانی که در جنوب سوئد بین سال های۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸به دلیل سوء استفاده جنسی از کودکان محکوم شدند: یک مطالعه آزمایشی [انگلیسی]

ویژگی های کسانی که در جنوب سوئد بین سال های۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸به دلیل سوء استفاده جنسی از کودکان محکوم شدند: یک مطالعه آزمایشی [انگلیسی]

این مطالعه، ویژگی های مجرمان مرد که محکوم به سوء استفاده جنسی از کودکان در شهر مالمو، سوئد، بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ شده اند را ارزیابی می کند. همه محکومان (۱۸ نفر) بر اساس اسناد دادگاه مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع ۳۰ قربانی شناسایی شد. تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که شایع‌ترین ویژگی‌ها…

جنایات محله ای و افسردگی  در سوئد: یک مطالعه ملی [انگلیسی]
|

جنایات محله ای و افسردگی در سوئد: یک مطالعه ملی [انگلیسی]

به طور کلی، افرادی که در محله‌هایی با سطوح بالای جرم و جنایت زندگی می‌کنند، نسبت به افرادی که در محله‌های مشابه زندگی نمی‌کنند، ریسک بالاتری برای افسردگی دارند.

جوامع اطلاعاتی و رسانه ها – مورد لارش فیندسن،    رئیس سرویس جاسوسی دانمارک [انگلیسی]
|

جوامع اطلاعاتی و رسانه ها – مورد لارش فیندسن، رئیس سرویس جاسوسی دانمارک [انگلیسی]

مورد لارش فیندسن و تهدید رسانه‌ها توسط جامعه اطلاعاتی دانمارک به دلیل افشا نکردن آنچه به عنوان اطلاعات فوق سری و دارای اهمیت حیاتی برای مفهوم امنیت ملی تلقی می‌شود، مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند که باید به آنها رسیدگی شود.

افزایش خشونت با سلاح گرم در سوئد: چالشی برای مراقبت های اضطراری [انگلیسی]
|

افزایش خشونت با سلاح گرم در سوئد: چالشی برای مراقبت های اضطراری [انگلیسی]

نام سوئد اغلب با دموکراسی، آزادی و یک سیستم رفاه اجتماعی گره خورده است. در دهه گذشته اما، سوئد افزایش قابل توجهی در خشونت های مرتبط با سلاح گرم داشته است.