“مالمو باید همچون اولین شهر در کشور دارای پلیس شهری شود.” [سوئدی]
|

“مالمو باید همچون اولین شهر در کشور دارای پلیس شهری شود.” [سوئدی]

تورشتن الوفسون و اردوان خوشنود (از حزب دموکرات مسیحی) می نویسند که دلایلی برای در نظر گرفتن ایجاد نیروی انتظامی شهری وجود دارد که عمدتا بر پیشگیری از وقوع جرم متمرکز باشد.

ما به پلیس مالمو مدیون حمایت خود هستیم [سوئدی]
|

ما به پلیس مالمو مدیون حمایت خود هستیم [سوئدی]

پلیس مالمو نمی تواند کار آسانی داشته باشد. علاوه بر تیراندازی های پی در پی، مقامات همچنین با موجی از انفجار در شهر دست و پنجه نرم می کنند.

حمله آقای کولمیسوپی به پلیس بی دلیل است [سوئدی]
|

حمله آقای کولمیسوپی به پلیس بی دلیل است [سوئدی]

ادعای کولمیسوپی مبنی بر اینکه بی اعتمادی مهاجران به پلیس قابل درک است، من را ناراحت می کند. تصویری که او از پلیس اسکانیا می دهد برای من بسیار بیگانه است.

زمان بحث در مورد مسئولیت والدین رسیده است [سوئدی]
|

زمان بحث در مورد مسئولیت والدین رسیده است [سوئدی]

به تازگی، رسانه ها از افزایش نیروگیری در گروه های تبهکار در مالمو خبر داده اند. بسیاری ادعا می کنند که این یک شکست برای پلیس است. ما معتقدیم که مشکل بسیار عمیق تر از آن است.