حزب راست باید جلوی درب خود را جارو کند [سوئدی]

حزب راست باید جلوی درب خود را جارو کند [سوئدی]

بر هیچ کس پوشیده نیست که ایرانیان از ماتس نیلسون به خاطر پیشنهادات پارلمانی وی در پارلمان سوئد، Riksdag، قدردانی می کنند. بسیاری از شبکه های رادیویی و تلویزیونی ایرانی در تبعید در مورد نیلسون صحبت کرده اند. اما این پرسش همچنان باقی است؛ چگونه می توان تمایل اوربان اهلین به همکاری و گفتگو با…

“انتخابات در ایران غیر دموکراتیک است” [سوئدی]

“انتخابات در ایران غیر دموکراتیک است” [سوئدی]

فردا ایرانی ها پای صندوق های رای می روند. علی رغم وجود انتخابات عمومی، به سختی می توان ایران را دموکراتیک توصیف کرد. کریستوفر فیلنر، رئیس سازمان جوانان حزب مدرات و دیگر اعضای این سازمان، می نویسند که سرکوب رژیم ایران بسیار فراتر از مرزهای ایران است.