زمان آن رسیده است که اکسیژن درمانی در بیماران مبتلا به سکته قلبی STEMI را پایان دهیم [انگلیسی]

زمان آن رسیده است که اکسیژن درمانی در بیماران مبتلا به سکته قلبی STEMI را پایان دهیم [انگلیسی]

درمان با اکسیژن (O2) در بیماران مشکوک به سکته قلبی، یکی از معمولیترین درمانها میباشد. با این حال، تحقیقات نشان داده است که درمان با O2 هیچ اثر مثبت یا منفی بر قلب و عروق، مرگ و میر، و همچنین عوارض یا درد، در بیماران نرموکسیک مشکوک به سکته قلبی و یا مبتلا به سکته…

طولانی شدن ایسکمیک QRS به عنوان نشان آسیب ماهیچه قلب در بیماران مبتلا به STEMI [انگلیسی]

طولانی شدن ایسکمیک QRS به عنوان نشان آسیب ماهیچه قلب در بیماران مبتلا به STEMI [انگلیسی]

بر خلاف تحقیقات پیشین، تحقیقات ما نشان داد که طولانی شدن QRS در بیماران مبتلا به STEMI، به عنوان نشان آسیب ماهیچه قلب، محدود است.

هیچ چیز مقدستر از دفاع از آزادی آکادمیک نیست [سوئدی]
|

هیچ چیز مقدستر از دفاع از آزادی آکادمیک نیست [سوئدی]

اردوان خوشنود می نویسد که در واقع، آنچه دکتر گرموند هسلو می گوید ممکن است بحث برانگیز به نظر برسد، اما هیچ کدام از گفته های او بر اساس دیدگاه های شخصی او نیست.

یک تحقیق چند مرکزی برای ارزیابی پروتکل ۰/۱ ساعته در بیماران با درد قفسه سینه در بخش اورژانس [انگلیسی]
|

یک تحقیق چند مرکزی برای ارزیابی پروتکل ۰/۱ ساعته در بیماران با درد قفسه سینه در بخش اورژانس [انگلیسی]

در این پوستر علمی، طراحی یک تحقیق را معرفی میکنیم. در بخش نتیجه این پوستر مینویسیم که “اگر یک پروتکل ۰/۱ ساعت بتواند به سرعت بخش بزرگی از بیماران مبتلا به درد قفسه سینه را برای ترخیص زودهنگام و بدون نیاز به آزمایش بیشتر قلب شناسایی کند، این امر میتواند باعث کاهش شلوغی در اورژانس…

یک تحقیق چند مرکزی برای ارزیابی پروتکل ۰/۱ ساعته در بیماران با درد قفسه سینه در بخش اورژانس [انگلیسی]
|

یک تحقیق چند مرکزی برای ارزیابی پروتکل ۰/۱ ساعته در بیماران با درد قفسه سینه در بخش اورژانس [انگلیسی]

در این چکیده، طراحی یک تحقیق را معرفی میکنیم. در بخش نتیجه این چکیده مینویسیم که “اگر یک پروتکل ۰/۱ ساعت بتواند به سرعت بخش بزرگی از بیماران مبتلا به درد قفسه سینه را برای ترخیص زودهنگام و بدون نیاز به آزمایش بیشتر قلب شناسایی کند، این امر میتواند باعث کاهش شلوغی در اورژانس و…

نوار قلب با استفاده از تلفن هوشمند [انگلیسی]

نوار قلب با استفاده از تلفن هوشمند [انگلیسی]

برای اکثر بیماران، تفاوت بین نوار قلب معمولی و نوار قلب تلفن های هوشمند اندک بود، اما در مواردی که تغییرات قابل توجهی در نوار قلب وجود داشت، به عنوان مثال در موارد سکته قلبی، اگر نوار قلب با توجه به موارد بالا ثبت شود، به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار می گیرد.

ضخامت دیواره بطن چپ به راحتی محاسبه می شود، هیپرتروفی را تشخیص داده و دارای مزایای پیش آگهی است [انگلیسی]
|

ضخامت دیواره بطن چپ به راحتی محاسبه می شود، هیپرتروفی را تشخیص داده و دارای مزایای پیش آگهی است [انگلیسی]

ضخامت دیواره بطن چپ را می توان به راحتی و با دقت بالا، از طریق جرم و حجم محاسبه کرد.

دقت تشخیصی الگوریتم “Electrocardiographic Decision Support – Myocardial Ischaemia (EDS-MI)”  در تشخیص انسداد حاد کرونر [انگلیسی]

دقت تشخیصی الگوریتم “Electrocardiographic Decision Support – Myocardial Ischaemia (EDS-MI)” در تشخیص انسداد حاد کرونر [انگلیسی]

در EDS-MI، اطلاعات نوار قلب شمارش می شود تا قسمتهایی از قلب که در معرض کمبود اکسیژن قرار دارند بر روی یک نقشه از قلب مشخص شوند. مطالعات قبلی نشان داده بود که این روش می تواند تعیین کند که کدام یک از سه شریان کرونری بسته است. اگر می توان از این روش برای…

اثرات اکسیژن درمانی  در بیماران مشکوک به سکته قلبی: متاآنالیز کارآزمایی های تصادفی [انگلیسی]

اثرات اکسیژن درمانی در بیماران مشکوک به سکته قلبی: متاآنالیز کارآزمایی های تصادفی [انگلیسی]

پیش زمینه اگرچه اکسیژن درمانی بیش از یک قرن است که در درمان بیماران مشکوک بهسکته قلب مورد استفاده قرار می گیرد، اما مطالعات اخیر نگرانی هایی را در مورد اثربخشی و ایمنی بودن اکسیژن درمانی در بیماران نرموکسیک ایجاد کرده است. روشها برای این متاآنالیز، چندین پایگاه داده از ابتدا تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷…