سرگیجه در اورژانس [سوئدی]

سرگیجه در اورژانس [سوئدی]

اکثر بیمارانی که با سرگیجه به اورژانس مراجعه می کنند، از شرایط خوش خیم رنج می برند. با این حال، چند درصد از این بیماران دارای شرایط بدخیمی هستند، مانند سکته مغزی. معاینه HINTS (تکانش سر، نیستاگموس، تست انحراف) به پزشک کمک میکند به افتراق علل محیطی از مرکزی کمک کند. معاینه HINTS نسبت به…

فهرست بررسی و crowdsourcing برای افزایش ایمنی بیماران در بخش اورژانس [سوئدی]

فهرست بررسی و crowdsourcing برای افزایش ایمنی بیماران در بخش اورژانس [سوئدی]

چک لیست و یا همان فهرست بررسی انجام کارهای صحیح در اورژانس را آسان تر می کند. بنابراین ایده، یک وب سایت در این ماه راه اندازی شد. این وب سایت شامل پیشنهادهایی برای چک لیست هایی است که درباره شرایط مختلف در بخش اورژانس چه اطلاعاتی باید بدست آورد. از کلیه پرسنل اورژانس دعوت…

پاسخ: معاینه انگشتی مقعد باید در برخی موارد انجام شود [سوئدی]

پاسخ: معاینه انگشتی مقعد باید در برخی موارد انجام شود [سوئدی]

اگرچه شواهدی مبنی بر معاینه انگشتی مقعد در بیماران مبتلا به شکم درد حاد وجود ندارد، موارد دیگری نیز وجود دارد که در آنها معاینه انگشتی مقعد باید انجام شود.

معاینه انگشتی مقعد در بیماران مبتلا به درد شکم ارزش اثبات شده ای ندارد: مروری بر ادبیات تحقیقی [سوئدی]

معاینه انگشتی مقعد در بیماران مبتلا به درد شکم ارزش اثبات شده ای ندارد: مروری بر ادبیات تحقیقی [سوئدی]

معاینه انگشتی مقعد یک عمل استاندارد در بیماران بزرگسال مبتلا به درد شکم است. ما شواهد این امر را با جستجوی سیستماتیک ادبیات تجزیه و تحلیل کردیم و ۱۶ مطالعه مرتبط را شناسایی کردیم. این مطالعات نشان دادند که هیچ شواهدی برای معاینه انگشتی مقعد در بیماران بزرگسال مبتلا به شکم درد وجود ندارد.

احتمال سندرم حاد کرونری در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه از نظر زمان مراجعه به اورژانس متفاوت است [انگلیسی]

احتمال سندرم حاد کرونری در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه از نظر زمان مراجعه به اورژانس متفاوت است [انگلیسی]

زمینه در سندرم حاد کرونری (ACS) تنوع شبانه روزی و سیرکاسپتال (هفتگی) وجود دارد. هدف از این مطالعه روشن ساختن این بود که آیا احتمال ACS در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه در بخش اورژانس با زمان آمدن بیمار به اورژانس متفاوت است یا نه. روش ها همه بیماران مراجعه کننده به اورژانس شهر…

ازدحام بیش از حد در بخش اورژانس – تعریف سوئدی مورد نیاز است [سوئدی]

ازدحام بیش از حد در بخش اورژانس – تعریف سوئدی مورد نیاز است [سوئدی]

ازدحام بیش از حد در بخش اورژانس کیفیت مراقبت و امنیت بیمار را تضعیف می کند. یک تعریف استاندارد از میزان ازدحام مورد نیاز است.