احتمال سندرم حاد کرونری در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه از نظر زمان مراجعه به اورژانس متفاوت است [انگلیسی]

احتمال سندرم حاد کرونری در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه از نظر زمان مراجعه به اورژانس متفاوت است [انگلیسی]

زمینه در سندرم حاد کرونری (ACS) تنوع شبانه روزی و سیرکاسپتال (هفتگی) وجود دارد. هدف از این مطالعه روشن ساختن این بود که آیا احتمال ACS در بیماران مبتلا به درد قفسه سینه در بخش اورژانس با زمان آمدن بیمار به اورژانس متفاوت است یا نه. روش ها همه بیماران مراجعه کننده به اورژانس شهر…

ازدحام بیش از حد در بخش اورژانس – تعریف سوئدی مورد نیاز است [سوئدی]

ازدحام بیش از حد در بخش اورژانس – تعریف سوئدی مورد نیاز است [سوئدی]

ازدحام بیش از حد در بخش اورژانس کیفیت مراقبت و امنیت بیمار را تضعیف می کند. یک تعریف استاندارد از میزان ازدحام مورد نیاز است.

یک شبکه عصبی مصنوعی برای کاهش تعداد نوار قلب منتقل شده از آمبولانس برای ارزیابی پزشک برای تشخیص سکته قلبی با ارتفاع ST [انگلیسی]

یک شبکه عصبی مصنوعی برای کاهش تعداد نوار قلب منتقل شده از آمبولانس برای ارزیابی پزشک برای تشخیص سکته قلبی با ارتفاع ST [انگلیسی]

زمینه و هدف: انتقال الکتروکاردیوگرام (ECG) پیش بیمارستانی به متخصص جهت تفسیر، زمان را برای آنژیوپلاستی (PCI) در بیماران مبتلا به سکته قلبی با ارتفاع ST و یا STEMI کاهش می دهد. برای تشخیص بیماران سکته قلبی با ارتفاع ST، نوار قلب باید در همه موارد منتقل شود. هدف از این مطالعه بررسی توانایی یک…

تومور استرومال دستگاه گوارش [سوئدی]

تومور استرومال دستگاه گوارش [سوئدی]

تومور استرومال دستگاه گوارش (GIST) متعلق به تومورهای دستگاه گوارش با فرکانس پایین است. با این حال، اکثر بیمارستان ها هر سال موارد کمی از بیماران مبتلا به GIST دارند. درمان اغلب توسط تیم سارکوم انجام می شود.

پیش بینی پیش بیمارستانی  یک شبکه عصبی مصنوعی از سکته قلبی و نیاز به خونیاری مجدد، در مقایسه با پزشک در بخش مراقبت های ویژه قلبی [انگلیسی]
|

پیش بینی پیش بیمارستانی یک شبکه عصبی مصنوعی از سکته قلبی و نیاز به خونیاری مجدد، در مقایسه با پزشک در بخش مراقبت های ویژه قلبی [انگلیسی]

در این تحقیق نشان داده ایم که شبکه عصبی مصنوعی بهتراز پزشک مراقبت های ویژه قلبی، میتواند سکته قلبی را شناسایی کند.

فرق میان مردان و زنان مشکوک به سندرم کرونری حاد در بخش اورژانس بر اساس نوار قلب و چه وقت در روز آنها به اورژانس می آیند [انگلیسی]
|

فرق میان مردان و زنان مشکوک به سندرم کرونری حاد در بخش اورژانس بر اساس نوار قلب و چه وقت در روز آنها به اورژانس می آیند [انگلیسی]

این تحقیق نشان میدهد که امکان دارد نیاز به معیارهای مختلفی در نوار قلب برای یافت سکته قلبی میان زنان و مردان داشته باشیم.