Sexualmord mellan män: En systematisk översikt [Engelska]
|

Sexualmord mellan män: En systematisk översikt [Engelska]

Forskning om sexualmord har främst fokuserat på manliga förövare och kvinnliga offer, med mindre uppmärksamhet på sexualmord mellan män (MMSH). EVi utförde en systematisk literaturstudie i syfte att bättre förstå MMSH, inklusive dess frekvens, mönster och karakteristika hos offer och förövare. Efter att ha granskat studier enligt PRISMA-riktlinjerna valdes fyra artiklar ut för analys. Vår…

Medicinska aspekter av våldsbrott i Sveriges region Skåne: en retrospektiv tvärsnittsdesign av ViCS-projektet [Engelska]
|

Medicinska aspekter av våldsbrott i Sveriges region Skåne: en retrospektiv tvärsnittsdesign av ViCS-projektet [Engelska]

Inledning: Även om det har skett en minskning av mord och dråp inom vissa kategorier i Sverige har det senaste decenniet bevittnat en ökning av det totala dödliga våldet. Eskaleringen är främst kopplad till ökat skjutvapenvåld relaterad till kriminella gäng. Som ett resultat av detta, har Sverige en såpass hög frekvens av skjutningar och skjutvapenrelaterade…

Demografiska egenskaper hos dömda för sexuella övergrepp mot barn i södra Sverige mellan 2013 och 2018: en pilotstudie [Engelska]

Demografiska egenskaper hos dömda för sexuella övergrepp mot barn i södra Sverige mellan 2013 och 2018: en pilotstudie [Engelska]

Denna studie utvärderar variabler som rör demografiska karakteristika för alla vuxna manliga lagöverträdare dömda för sexuella övergrepp mot barn (CSA) i åldern 0–17 år i Malmö, Sverige, mellan 2013 och 2018. Alla fällande domar (n = 18) baserat på rättshandlingar från tingsrätten och hovrätten samt uppgifter från Skatteverket gicks igenom. Totalt identifierades 30 offer. Frekvensanalyser visar att…

Brott i granskapet och svår depression i Sverige: En nationell kohortstudie [Engelska]
|

Brott i granskapet och svår depression i Sverige: En nationell kohortstudie [Engelska]

Totalt sett hade individer som bor i stadsdelar med höga nivåer av brott i grannskapet högre odds för egentlig depression (ED) än de som inte bodde i liknande stadsdelar. Oddsen för ED bland personer med icke-invandrarbakgrund var efter justering för potentiella konfounders starkare förknippade med ökningar av brottslighet i grannskapet.

Underrättelsetjänster och media — Fallet med den danske spionchefen Lars Findsen [Engelska]
|

Underrättelsetjänster och media — Fallet med den danske spionchefen Lars Findsen [Engelska]

Fallet Lars Findsen och danska underrättelsetjänstens hot mot media för att inte avslöja vad som anses vara topphemlig information av avgörande intresse för nationell säkerhet, skapar flera problem som måste diskuteras.