Karakteristika för dömda män som våldtagit kvinnor i södra Sverige mellan 2013 och 2018: en pilotstudie [Engelska]
|

Karakteristika för dömda män som våldtagit kvinnor i södra Sverige mellan 2013 och 2018: en pilotstudie [Engelska]

Syftet med denna studie var att utvärdera karakteristika hos vuxna manliga lagöverträdare som dömts för våldtäkt eller grov våldtäkt mot vuxna kvinnor. Vi granskade alla fällande dom (n = 21) baserat på domstolshandlingar från tingsrätten, hovrätten och information från Skatteverket i Malmö, mellan 2013 och 2018. Resultaten indikerar att de vanligaste gärningsmannakarakteristikan var en ensamstående…

Profilering av ensamagerande terrorister: En tvärsnittsstudie av ensamagerande terrorister i Västeuropa (2015–2016) [Engelska]
|

Profilering av ensamagerande terrorister: En tvärsnittsstudie av ensamagerande terrorister i Västeuropa (2015–2016) [Engelska]

Ensamagerande terrorister är ett växande hot i västeuropeiska länder eftersom antalet attacker som utförs av dem har mångdubblats under de senaste 15 åren. Kunskap om denna typ av terrorism är dock otillräcklig. Den här aktuella studien utvärderar om det finns några gemensamma personliga, sociala, psykologiska och operativa egenskaper hos ensamagerande terrorister (LAT) och om någon…

”Så har Malmö lyckats få ner våldsbrottsligheten”
| |

”Så har Malmö lyckats få ner våldsbrottsligheten”

Under de senaste tre åren har Malmö haft 26 dödsskjutningar. Men efter att polisen börjat sätta hårt mot hårt med ett effektivt spanings­arbete, punktmarkering av tongivande kriminella, samverkan med andra myndigheter och en satsning på avhopparverksamheten har våldet med skjutvapen minskat betydligt, skriver kriminolog Ardavan Khoshnood.

Ökat skjutvapenrelaterat våld i Sverige: En utmaning för akutsjukvården [Engelska]
| |

Ökat skjutvapenrelaterat våld i Sverige: En utmaning för akutsjukvården [Engelska]

Officiell statistik visar tydligt att antalet skjutvapenrelaterade våldshandlingar, inklusive dödsskjutningar, har ökat avsevärt under det senaste decenniet, inte minst mellan åren 2012-2017. Det är förmodligen därför som Sverige upplever en ökning av sin totala dödliga våld. Det råder ingen tvekan om att svensk akutsjukvård står inför en ny utmaning och behöver tydliga riktlinjer när det…

Hålla Sverige gisslan: det skjutvapenrelaterade våldet [Engelska]
|

Hålla Sverige gisslan: det skjutvapenrelaterade våldet [Engelska]

Svenska såväl som utländska publikationer har rapporterat en kraftig ökning av skjutvapenrelaterat våld i Sverige. Inga av dessa publikationer kombinerar dock officiell statistik från den svenska polisen, Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Socialstyrelsen (NBHW), för att studera skjutvapenrelaterat våld under de senaste två åren: 2016–2017. Resultatet av denna studie visar att skjutvapenrelaterat våld i Sverige kraftigt…

Brottslighet och utsatthet i Malmö
| | |

Brottslighet och utsatthet i Malmö

Malmö stad och dess invånare rör sig i en historisk tid och i en föränder­­lig miljö: sedan 1990 har staden vuxit med 43 procent. I Brottslighet och 
utsatthet i Malmö presenteras ett axplock av aktuell forskning, dess tillämpning och den påverkan som brottsligheten och utsattheten har och har haft på Malmö sedan början av 2000-talet….