Att evaluera hur effektiv och säkert  0/1-h Troponin-protokollet framtaget av ”European Society of Cardiology” är: ESC-TROP studiens design [Engelska]

Att evaluera hur effektiv och säkert 0/1-h Troponin-protokollet framtaget av ”European Society of Cardiology” är: ESC-TROP studiens design [Engelska]

Bröstsmärta är en av de vanligaste sökorsaken på akutmottagningen (ED). Riktlinjer framtagna av European Society of Cardiology (ESC) rekommenderar användning av ett 0-/1-timmars högkänsligt Troponin T (hs-cTnT) protokoll för att utesluta eller bekräfta akut koronart syndrom, men detta är mestadels baserat på observationsstudier. Syftet med ESC-TROP-studien är att evaluera säkerheten och effektiviteten av ESCs 0-/1-h…

Dödligt våld i Sverige: Profilering av gärningsmän genom latent klassanalys [Engelska]
| |

Dödligt våld i Sverige: Profilering av gärningsmän genom latent klassanalys [Engelska]

Bakgrund Sverige har under de senaste åren bevittnat allt fler mord/dråp, vilket har bidragit till ökat antal dödligt våld. Försök att profilera brottslingar som begår sådana brott är av stor betydelse, eftersom sådant information om gärningsmännen kan bidra till bättre brottsförebyggande åtgärder. Vi ville därför studera karakteristika hos individer som dömts och/eller misstänks för mord/dråp,…

Corona är ett hot mot Sveriges säkerhet
| |

Corona är ett hot mot Sveriges säkerhet

En infektionssjukdom som covid-19 hotar både den mänskliga säkerheten och den nationella säkerheten. En politisk instabilitet till följd av en dålig ekonomi, minskat förtroende för samhällsinstitutioner, generell demoralisering samt rädsla, kan också ge konsekvenser som direkt hotar Sveriges säkerhet, skriver Ardavan Khoshnood, läkare och kriminolog.

Syrgasbehandling hos patienter med hjärtinfarkt (STEMI) baserat på vilken kranskärl som är involverad: resultat från den randomiserade kontrollerade SOCCER -studien [Engelska]

Syrgasbehandling hos patienter med hjärtinfarkt (STEMI) baserat på vilken kranskärl som är involverad: resultat från den randomiserade kontrollerade SOCCER -studien [Engelska]

Bakgrund Syrgasbehandling (O2) har varit en hörnsten i behandlingen av patienter med hjärtinfarkt. Nyligen genomförda studier konstaterar dock att kompletterande O2-terapi kanske inte har någon effekt hos dessa patienter. Syftet med denna studie var således att utvärdera effekten av O2-terapi hos patienter med STEMI baserat på vilken kranskärl som är drabbat; LAD eller icke-LAD. Metod…

Elektrokardiografiska förändringar i differentieringen av ischemisk och icke-ischemisk ST-höjning [Engelska]

Elektrokardiografiska förändringar i differentieringen av ischemisk och icke-ischemisk ST-höjning [Engelska]

Mål Perikardit, takotsubokardiomyopati och tidigt repolarisationssyndrom (ERS) är välkända för att efterlikna ST-höjningsinfarkt (STEMI). Vi ville studera om EKG-fynd som reciproka ST-sänkningar, PR-sänkningar, ST-segment konvexitet eller terminal QRS-distorsion kan skilja mellan ST-höjning på grund av ischemi och icke-ischemiska tillstånd. Design 85 patienter med STEMI och 94 patienter med icke-ischemisk ST-höjning inkluderades. Alla patienter hade akut…

Diagnostisk noggrannhet för Troponin T uppmätt ≥6h efter symptom start för att utesluta hjärtinfarkt [Engelska]

Diagnostisk noggrannhet för Troponin T uppmätt ≥6h efter symptom start för att utesluta hjärtinfarkt [Engelska]

Mål Riktlinjer rekommenderar ett enda högkänsligt hjärttroponin T (hs-cTnT) ≤14 ng/L uppmätt ≥6 h efter bröstsmärta i kombination med en GRACE-poäng <140 och att patienten är smärtfri för att utesluta hjärtinfarkt (MI). Det finns dock lite data om hur denna strategi presterar. Vi syftade därför till att utvärdera den diagnostiska noggrannheten för denna strategi. Design Detta var…

Diagnostisk noggrannhet beträffande anamnes och klinisk undersökning för att förutsäga allvarliga hjärthändelser inom 30 dagar hos patienter med akut bröstsmärta [Engelska]

Diagnostisk noggrannhet beträffande anamnes och klinisk undersökning för att förutsäga allvarliga hjärthändelser inom 30 dagar hos patienter med akut bröstsmärta [Engelska]

Bakgrund Utvärdering av patienter med bröstsmärta på akuten är baserad på anamnes, klinisk undersökning, EKG samt troponin. Även om det finns flera tidigare studier om detta ämne, har de i vissa fall gett inkonsekventa resultat. Syftet med denna studie var därför att utvärdera den diagnostiska och prognostiska noggrannheten hos faktorer i patientens anamnes och den…

Elektrokardiografiska förändringar i differentieringen av ischemisk och icke-ischemisk ST-höjning [Engelska]
|

Elektrokardiografiska förändringar i differentieringen av ischemisk och icke-ischemisk ST-höjning [Engelska]

Reciprok ST-sänkning, PR-sänkning i bröstavledningar och terminal QRS-distorsion kan förbättra upptäckten av sann STEMI. Konvex ST-förhöjning är vanligare vid ischemiska än hos icke-ischemiska patienter, men majoriteten av STEMI-patienterna har inte konvex ST-förhöjning.