Sannolikheten för akut koronart syndrom hos akuta patienter med bröstsmärta varierar vad gäller tidpunkt för akutbesöket [Engelska]

Sannolikheten för akut koronart syndrom hos akuta patienter med bröstsmärta varierar vad gäller tidpunkt för akutbesöket [Engelska]

Bakgrund Det finns en dygnsvariation vad gäller akut koronart syndrom (ACS). Syftet med denna studie var att belysa om sannolikheten för ACS bland patienter med bröstsmärta på akutmottagningen (ED) varierar med tidpunkten för när patienterna söker akuten. Metoder Alla patienter som sökte Lunds ED med bröstsmärta eller obehag i bröstet under 2006 och 2007 inkluderades…

Ett artificiellt neuralt nätverk för att minska antalet ambulans-EKG som överförs för läkarbedömning för att upptäcka ST-höjningsinfarkt [Engelska]

Ett artificiellt neuralt nätverk för att minska antalet ambulans-EKG som överförs för läkarbedömning för att upptäcka ST-höjningsinfarkt [Engelska]

Bakgrund: Pre-hospital överföring av elektrokardiogram (EKG) till en expert för tolkning och triage minskar tiden till akut perkutan koronar intervention (PCI) hos patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI). För att upptäcka alla STEMI-patienter bör EKG överföras vid misstanke på hjärtischemi. Syftet med denna studie var att undersöka förmågan hos ett artificiellt neuralt nätverk (ANN) att på ett…

Cirkadiska presentationsmönster och EKG för män och kvinnor med misstänkt akut koronart syndrom på akutmottagningen [Engelska]
|

Cirkadiska presentationsmönster och EKG för män och kvinnor med misstänkt akut koronart syndrom på akutmottagningen [Engelska]

Presentationsmönstren var ganska lika för män och kvinnor med stor sannolikhet för akut koronart syndrom (ACS) för dem som sökte på morgonen. Detta kan vara relaterat till förändringar i trombolytisk aktivitet, trombocytaggregering och sympatisk systemaktivering. Hos patienter med EKG-tecken på ST-höjning var sannolikheten för ACS mycket mindre för män än för kvinnor. Detta kan kanske…