Elektrokardiografiska förändringar i differentieringen av ischemisk och icke-ischemisk ST-höjning [Engelska]
|

Elektrokardiografiska förändringar i differentieringen av ischemisk och icke-ischemisk ST-höjning [Engelska]

Reciprok ST-sänkning, PR-sänkning i bröstavledningar och terminal QRS-distorsion kan förbättra upptäckten av sann STEMI. Konvex ST-förhöjning är vanligare vid ischemiska än hos icke-ischemiska patienter, men majoriteten av STEMI-patienterna har inte konvex ST-förhöjning.

Ökat skjutvapenrelaterat våld i Sverige: En utmaning för akutsjukvården [Engelska]
| |

Ökat skjutvapenrelaterat våld i Sverige: En utmaning för akutsjukvården [Engelska]

Officiell statistik visar tydligt att antalet skjutvapenrelaterade våldshandlingar, inklusive dödsskjutningar, har ökat avsevärt under det senaste decenniet, inte minst mellan åren 2012-2017. Det är förmodligen därför som Sverige upplever en ökning av sin totala dödliga våld. Det råder ingen tvekan om att svensk akutsjukvård står inför en ny utmaning och behöver tydliga riktlinjer när det…

Diagnostisk noggrannhet av anamnes och fysisk undersökning för att förutsäga allvarliga hjärthändelser hos patienter med akut bröstsmärta [Engelska]
|

Diagnostisk noggrannhet av anamnes och fysisk undersökning för att förutsäga allvarliga hjärthändelser hos patienter med akut bröstsmärta [Engelska]

Inga kliniska fynd var tillförlitliga för att förutsäga 30-dagars allvarliga hjärthändelser (MACE), medan episodisk bröstsmärta varande sekunder och smärta som varade mer än 24 timmar praktiskt taget utesluter 30-dagars MACE. Följaktligen kan dessa två fynd vara ett viktigt tillägg för att utesluta 30-dagars MACE.

Genomsnittlig väggtjocklek förbättrar karakterisering och prognos vid vänsterkammarhypertrofi [Engelska]
|

Genomsnittlig väggtjocklek förbättrar karakterisering och prognos vid vänsterkammarhypertrofi [Engelska]

Vänsterkammares genomsnittliga väggtjocklek kan uppskattas enkelt och med hög noggrannhet från massa och volym. Det överensstämmer med uppmätt medelvärde för vänsterkammares väggtjocklek och är det mest prognostiska måttet jämfört med befintliga mått på hypertrofi i icke-vidgade vänsterkammare.

Prehospital förutsägelse av transmural myokardinfarkt och behovet av akut koronart reperfusion av ett artificiellt neuralt nätverk jämfört med en läkare på hjärtintensivavdelningen [Engelska]
|

Prehospital förutsägelse av transmural myokardinfarkt och behovet av akut koronart reperfusion av ett artificiellt neuralt nätverk jämfört med en läkare på hjärtintensivavdelningen [Engelska]

Vårt artificiella neurala nätverk (ANN) förutspådde hjärtinfarkt och behovet av omedelbar reperfusionsbehandling med en högre känslighet än hjärtintensivläkaren. Vårt ANN kan således användas som beslutsstöd i ambulanser. Värdet skulle främst vara att utesluta akut hjärtinfarkt och behovet av omedelbar reperfusion. När ANN föreslår omedelbar reperfusion, behöver dock läkaren fortfarande behöva konsulteras för att minska onödiga…

En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av bröstsmärta patienter på akutmottagningen [Engelska]
|

En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av bröstsmärta patienter på akutmottagningen [Engelska]

Om ett 0h/1h-protokoll implementerat i rutinmässig vård snabbt kan identifiera en stor andel patienter med bröstsmärta som är lämpliga för tidig utskrivning utan behov av ytterligare diagnostik, kan detta minska väntetiden på akuten och trängseln på sjukhusen samt bidra till minskade hälsovårdskostnader.

En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av patienter med bröstsmärta på akutmottagningen [Engelska]
|

En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av patienter med bröstsmärta på akutmottagningen [Engelska]

Om ett 0h/1h-protokoll implementerat i rutinmässig vård snabbt kan identifiera en stor andel patienter med bröstsmärta som är lämpliga för tidig utskrivning utan behov av ytterligare diagnostik, kan detta minska väntetiden på akuten och trängseln på sjukhusen samt bidra till minskade hälsovårdskostnader.

Aortadissektion i en svensk befolkning – Patientkarakteristika, symtom och dödlighet [Engelska]
|

Aortadissektion i en svensk befolkning – Patientkarakteristika, symtom och dödlighet [Engelska]

Majoriteten av aortadissektion (AD) patienterna är män med anamnes på hypertoni och aorta aneurysm. Det typiska symtomet är smärta i bröstet, men de flesta patienter har andra symtom. AD-patienter har en betydande 30-dagars risk för kardiovaskulära händelser.

Ett förenklat förhållande mellan vänsterkammares slut-diastoliska väggtjocklek och volym, uppskattat från vänster kammares massa och slut-diastolisk volym, skiljer fysiologisk från patologisk hypertrofi [Engelska]
|

Ett förenklat förhållande mellan vänsterkammares slut-diastoliska väggtjocklek och volym, uppskattat från vänster kammares massa och slut-diastolisk volym, skiljer fysiologisk från patologisk hypertrofi [Engelska]

vänsterkammares slut-diastoliska genomsnittlig väggtjocklek (LVEDMWT) kan med hög noggrannhet och precision uppskattas från vänsterkammares massa och vänsterkammares slut-diastoliska volym. Uppskattad LVEDMWT kan i sin tur användas för att beräkna förhållandet tjocklek till volym (TVR) som ett nytt index för relativ väggtjocklek. Den maximala TVR som finns hos uthållighetsidrottare var lägre än den övre gränsen för…