Det skjutvapenrelaterade våldet i Sverige – En systematisk litteraturstudie [Engelska]
|

Det skjutvapenrelaterade våldet i Sverige – En systematisk litteraturstudie [Engelska]

Det rapporteras att det skjutvapenrelaterade våldet ökar i Sverige. För att förstå trenden med med avseende på ökningen av detta, modus operandi (MO) och mordtypologi, och skadepanorama samt dödsorsaker, genomfördes en systematisk litteraturstudie. Efter en grundlig sökning i olika databaser identifierades totalt 25 studier publicerade i svenska och engelska peer review-tidskrifter som sedermera analyserades. Resultaten…

Nitton offer för mord och försök till mord i Sverige [Engelska]
| |

Nitton offer för mord och försök till mord i Sverige [Engelska]

Offer för mord och mordförsök är inte ovanliga i Sverige. Vi ville därför studera dessa offer för att förstå deras skador, deras dödsorsak och deras förhållande till gärningsmannen. Alla fall under fem år i en tingsrätt i Sverige, där minst en gärningsman hade dömts för mord eller försök till mord, identifierades och domstolshandlingar granskades. Nitton…

Dödligt våld i Sverige: Profilering av gärningsmän genom latent klassanalys [Engelska]
| |

Dödligt våld i Sverige: Profilering av gärningsmän genom latent klassanalys [Engelska]

Sverige har under de senaste åren bevittnat ökande andel av skjutvapenrelaterad våld som mord, vilket har bidragit till ökat antal dödligt våld i landet. Försök att profilera brottslingar som begår sådana brott är av stor betydelse, eftersom sådana insatser kan bidra till bättre förebyggande åtgärder. Vi ville därför studera egenskaperna hos individer som dömts och/eller…

En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av  bröstsmärta patienter på akutmottagningen [Engelska]
|

En multicenterutvärdering av tillförligheten och effektiviteten av ett 0h/1h-protokoll vid bedömning av bröstsmärta patienter på akutmottagningen [Engelska]

Bakgrund Hos patienter med bröstsmärta på akutmottagning (ED) rekommenderar European Society of Cardiology (ESC) att man använder ett 0h/1h högkänsligt hjärt-troponin (hs-cTn) protokoll. Rekommendationen är dock baserad på observationsstudier och effekterna av protokollet vid implementering i rutinvård är okända. Syftet med denna studie är att bestämma säkerheten och effektiviteten för ESC 0h/1h hs-cTnT-protokollet, kompletterat med…

Vänsterkammares globala väggtjocklek beräknas enkelt, detekterar och karakteriserar hypertrofi samt har prognostisk nytta [Engelska]
|

Vänsterkammares globala väggtjocklek beräknas enkelt, detekterar och karakteriserar hypertrofi samt har prognostisk nytta [Engelska]

Bakgrund Hjärt-MR (CMR) kan användas för att mäta vänsterkammares slut-diastoliska volym (LVEDV) och vänsterkammarmassa (LVM). Det finns dock för närvarande inget bra sätt att mäta normaliteten för LVM i förhållande till en given LVEDV. Vi antog att ett enkelt mått på vänsterkammares globala väggtjocklek (GWT) skulle vara ett bra sätt att upptäcka och karakterisera hypertrofi…