Iran är ett hot mot Sveriges nationella säkerhet [Engelska]
| |

Iran är ett hot mot Sveriges nationella säkerhet [Engelska]

I Säkerhetspolisens årsbok från 2020, som diskuterar de viktigaste säkerhets- och underrättelseutmaningarna som Sverige stod inför under det senaste året, nämns Iran 14 gånger. Islamiska republiken i Iran, tillsammans med Ryssland och Kina, utgör ett direkt hot mot svensk nationell säkerhet.

Attacken mot Natanz och kärnkrafstavtalet med Iran [Engelska]
|

Attacken mot Natanz och kärnkrafstavtalet med Iran [Engelska]

På morgontimmarna den 11 april attackerades Natanz kärnkraftsanläggning i Iran av – påstås det – Israel. Attacken kom vid en känslig tid, då Iran och världsmakter diskuterar Washingtons återkomst till kärnkrafstavtalet (JCPOA) och borttagandet av sanktioner. Enligt israeliska uppskattningar, eftersom Islamiska republiken inte vill äventyra en amerikansk återkomst till JCPOA, kommer Irans svar på Natanzattacken…

Pahlavi kungarna och myntets andra sida [Engelska]

Pahlavi kungarna och myntets andra sida [Engelska]

Det var med stort intresse som jag läste artikeln “Political Power of Iranian Hierocracies” av János Jany publicerad i Comparative Civilizations Review (83, 2020: 67-102). Att skriva om iransk historia är ingen lätt uppgift eftersom historiska synpunkter har varit mycket politiserade. Detta är särskilt fallet när vi diskuterar Pahlavi-dynastin, särskilt dess grundare, Reza Shah Pahlavi…

Ryssland och Iran undertecknar en underrättelseöverenskommelse [Engelska]
|

Ryssland och Iran undertecknar en underrättelseöverenskommelse [Engelska]

Under de senaste åren har den islamiska republiken Iran upplevt ett antal allvarliga underrättelsemisslyckanden. Förra månaden undertecknade Iran och Ryssland, en nära allierad med den islamiska regimen, en överenskommelse som förmodligen kommer hjälpa Iran att reformera sitt underrättelsesamhälle.

Svenska våldtäkts brottslingar – en latent klassanalys [Engelska]
|

Svenska våldtäkts brottslingar – en latent klassanalys [Engelska]

Sverige har bevittnat en ökning av antalet sexualbrott inklusive våldtäkt. Kunskapen om vilka som gör sig skyldiga till dessa brott är därför av betydelse för brottsförebyggande åtgärder. I denna studie ville vi evaluera egenskaper hos personer som dömts för våldtäkt, grov våldtäkt, försök till våldtäkt eller försök till grov våldtäkt (förkortad våldtäkt+), mot en kvinna…

Iran använder våld för att sätta press på Biden [Engelska]

Iran använder våld för att sätta press på Biden [Engelska]

Flera missiler avlossades mot Erbil den 15 februari och dödade minst en civil entreprenör och skadade minst en amerikansk medborgare. Det är troligt att attacken utfördes av en iransk stödd milis för att sätta press på president Biden att häva sanktionerna mot landet och återgå till kärnkraftsavtalet från 2015.