Qods-styrkans roll i Islamiska republiken Irans utrikespolitik [Engelska]
|

Qods-styrkans roll i Islamiska republiken Irans utrikespolitik [Engelska]

Etableringen av Islamiska republiken Iran (IRI) 1979 hade stor inverkan på säkerhetsfrågor i både regionen så väl som utanför Mellanöstern. Den nya republikens utrikespolitik visade sig att vara fientligt och aggressivt. För att skydda den nyetablerade regimen och revolutionen inrättades det islamiska revolutionsgardet, Pasdaran, där dess utrikesgren fick namnet Qods-styrkan (QF). Genom att granska vetenskapliga…

”Operation Rimfrost bygger, liksom annat polisiärt arbete, på vetenskaplig grund.”
| |

”Operation Rimfrost bygger, liksom annat polisiärt arbete, på vetenskaplig grund.”

Den ekonomiska brottsligheten må vara högre i områden som Limhamn och Västra hamnen, men det är brott där polisen oftast inte behöver sätta in massiva razzior, skriver Ardavan Khoshnood, docent i akutsjukvård vid Lunds universitet och kriminolog.

Dödligt våld i Sverige: Profilering av gärningsmän genom latent klassanalys [Engelska]
| |

Dödligt våld i Sverige: Profilering av gärningsmän genom latent klassanalys [Engelska]

Bakgrund Sverige har under de senaste åren bevittnat allt fler mord/dråp, vilket har bidragit till ökat antal dödligt våld. Försök att profilera brottslingar som begår sådana brott är av stor betydelse, eftersom sådant information om gärningsmännen kan bidra till bättre brottsförebyggande åtgärder. Vi ville därför studera karakteristika hos individer som dömts och/eller misstänks för mord/dråp,…

Karakteristika för dömda män som våldtagit kvinnor i södra Sverige mellan 2013 och 2018: en pilotstudie [Engelska]
|

Karakteristika för dömda män som våldtagit kvinnor i södra Sverige mellan 2013 och 2018: en pilotstudie [Engelska]

Syftet med denna studie var att utvärdera karakteristika hos vuxna manliga lagöverträdare som dömts för våldtäkt eller grov våldtäkt mot vuxna kvinnor. Vi granskade alla fällande dom (n = 21) baserat på domstolshandlingar från tingsrätten, hovrätten och information från Skatteverket i Malmö, mellan 2013 och 2018. Resultaten indikerar att de vanligaste gärningsmannakarakteristikan var en ensamstående…

Corona är ett hot mot Sveriges säkerhet
| |

Corona är ett hot mot Sveriges säkerhet

En infektionssjukdom som covid-19 hotar både den mänskliga säkerheten och den nationella säkerheten. En politisk instabilitet till följd av en dålig ekonomi, minskat förtroende för samhällsinstitutioner, generell demoralisering samt rädsla, kan också ge konsekvenser som direkt hotar Sveriges säkerhet, skriver Ardavan Khoshnood, läkare och kriminolog.

Profilering av ensamagerande terrorister: En tvärsnittsstudie av ensamagerande terrorister i Västeuropa (2015–2016) [Engelska]
|

Profilering av ensamagerande terrorister: En tvärsnittsstudie av ensamagerande terrorister i Västeuropa (2015–2016) [Engelska]

Ensamagerande terrorister är ett växande hot i västeuropeiska länder eftersom antalet attacker som utförs av dem har mångdubblats under de senaste 15 åren. Kunskap om denna typ av terrorism är dock otillräcklig. Den här aktuella studien utvärderar om det finns några gemensamma personliga, sociala, psykologiska och operativa egenskaper hos ensamagerande terrorister (LAT) och om någon…