De flesta av er känner till studieförbundet Ibn Rushd. I deras ideplattform går det att läsa följande:

Ibn Rushd Studieförbunds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige

 

I en rapport publicerat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, skriver författarna följande om Ibn Rushd studieförbund:

Driver många studiecirklar i moskéer och lokaler knutna till muslimska organisationer runt om i landet. Mottar stora belopp från staten som går till studieverksamhet, ofta kring undervisning i islam och begrepp som ”islamofobi”. Ledningen är helt styrd av MB.

MB står för Muslimska Brödraskapet: en radikal islamisk organisation som gjort sig skyldiga till flertalet terrordåd.

En av Ibn Rushds distrikter, Distrikt Syd, ligger i Malmö. Distrikt Syd har en aktiv facebook-sida. Den 19:e juni, alltså för 2 dagar sedan, lägger Ibn Rushd Söder upp en bild på deras facebook-sida där medlemmar ur Ibn Rushd ses överräcka en gåva till Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör vid Malmö Stad. De skriver följande text till bilden:

I torsdags var Ibn Rushd på invigningen av Malmö stads kulturförvaltnings nya lokaler! På plats överräckte vi en välkomstgåva till kulturförvaltningens nya kulturdirektör Pernilla Conde Hellman.

En av kulturförvaltningens uppgifter är att de ”ger stöd till det fria kulturlivet”.

Jag har två frågor: Är det så att Ibn Rush får bidrag från kulturförvaltningen, och kan följaktligen deras ”gåva” till kulturdirektören räkas som muta och bestickning?

Det är för mig omöjligt att veta svaret på den sista frågan. Men rättsväsendet borde nog granska fallet.