Den 22 oktober 2022 publicerar jag en debattartikel på Svenska Dagbladets (SVD) hemsida som även publiceras i dess tidning. Debattartikelns rubrik var ”Stäng Irans ambassad i Stockholm”. Ingressen som SVD skrev, löd som följer:

De iranska ambassaderna runt om i världen bedriver allvarlig brottslighet i form av spionage och terrorism. Därför bör Sverige stänga Irans ambassad, skriver Ardavan Khoshnood.

https://www.svd.se/a/4ooKrV/stang-irans-ambassad-i-stockholm-skriver-ardavan-khoshnood

I debattartikeln anför jag bland annat följande:

Det är således fastslagen att de iranska ambassaderna runt om i världen, däribland i Sverige, bedriver allvarlig brottslighet i form av spionage och terrorism. Det har hänt vid flera tillfällen att Sverige utvisat diplomater vid den islamiska republikens ambassad i Stockholm. Den nya regeringen och inte minst utrikesminister Tobias Billström måste således agera mot den islamiska republikens ambassad i Sverige.

https://www.svd.se/a/4ooKrV/stang-irans-ambassad-i-stockholm-skriver-ardavan-khoshnood

Det har nu koomit till min kännedom att den Islamiska republiken Iran via sin ambassad i Stockholm, anmälde min artikel och SVD till Medieombudsmannen (MO). För den som är intresserad så är dnr. 22526 och exp. nr. 25/2023. MO:s beslut kan läsas här.

Så här skriver MO om själva anmälan:

Anmälaren riktade via ombudet skarp kritik mot debattartikeln och uppgifterna i densamma. Argument framfördes om att uppgifterna var falska, kränkande och att artikeln stred mot Tryckfrihetsförordningen, Publicitetsreglerna, de Yrkesetiska reglerna samt att anmälaren hade utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada.

Vidare anförde anmälaren att flera iranier i Sverige känt sig kränkta och träffade av smutskastningen i artikeln, och att de vänt sig till Irans ambassad i Stockholm för åtgärder.

Ingen individ, stat eller nation skulle behöva tåla så allvarliga påståenden om kriminella handlingar som spionage och terrorism, vilket artikelskribenten, helt grundlöst, framförde med lögnaktiga ”belägg”.

Anmälaren ansåg att artikeln måste klandras.

https://medieombudsmannen.se/beslut/svenska-dagbladet-frias-for-debattartikel-om-irans-ambassad-i-sverige/

MO skriver av ärendet och konstaterar:

Det måste anses vara var och ens rätt att i en debattartikel framföra kritik, även hård sådan, mot en stat och dess representation via ambassader. MO avgör inte om artikelförfattarens påståenden är korrekta eller inte.

Den som är kritisk mot innehållet i en sådan debattartikel kan vända sig till tidningen med önskan om att få bemöta kritiken. Det är då upp till tidningens ansvariga utgivare att avgöra om ett bemötande ska publiceras eller inte. Någon generell replikrätt när det gäller stater föreligger inte. En stat har andra medel att bemöta kritik, till exempel via egna plattformar.

https://medieombudsmannen.se/beslut/svenska-dagbladet-frias-for-debattartikel-om-irans-ambassad-i-sverige/

Den Islamiska republiken Iran hälsa via sin ambassad att de vägrar acceptera beslutet och överklagar MO:s beslut till Mediernas Etiknämnd som konstaterar följande:

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Svenska Dagbladet

https://medieombudsmannen.se/beslut/svenska-dagbladet-frias-for-debattartikel-om-irans-ambassad-i-sverige/

Regimen i Iran försöker via smutskastning och lögn att komma åt sina motståndare. De försöker genom hot och terror att komma åt sina motståndare. Och nu försöker de skrämma kritiska röster till tystnad via juridiska vägar. Desperationen ökar!