سخنرانی در استکهلم

سخنرانی در استکهلم

در تاریخ 13 نوامبر 2018 میلادی، نشریه پزشکی سوئد، Läkartidningen، یک سمینار در استکهلم تشکیل داند در مورد طب اورژانس. من یکی از سخنرانان این سمینار بودم و پیرامون مشکلات سیستم اورژانس سوئد، سخنرانی داشتم.

گفتگو اردوان خوشنود با نشریه پزشکی سوئد

گفتگو اردوان خوشنود با نشریه پزشکی سوئد

امروز نشریه پزشکی سوئد، läkartidningen، گفتگوئئ با من را به چاپ رساند. این گفتگو در باره زندگی من و فعالیتهای سیاسی و دانشگاهیم است. لینک به مطلب: http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Meddelanden/Miniportrattet/2018/10/Den-stress-som-jag-ibland-kan-kanna-ar-en-positiv-kansla/