I en intervju med SVT säger förra detta Justitieminister Thomas Bodström:

De vet själva att det inte fungerar, det visar all vetenskap. Därför är det populistiskt när man påstår att strängare straff fungerar

Med ”de själva” menar Bodström, Regeringen.

Det som jag reagerar så starkt på är Bodströms påstående om att ”all vetenskap” visar att strängare straff inte fungerar. Detta påstående är i bästa fall okunnighet och i värsta fall ren lögn.

Det finns massor med studier som visar att strängare och hårdare straff inte har några brottsförebyggande eller avskräckande effekt. Precis som Bodström säger. Men, det finns minst lika många studier som visar att strängare och hårdare straff visst har effekt. Således är det helt fel det som Bodström påstår. Det finns alltså en hel massa vetenskap om att hårdare och strängare straff fungerar. Sedan är problemet att både de studier som visar att strängare straff fungerar, och de studier som visar att det inte fungerar, har tydliga metodologiska brister. Studierna är ju inga randomiserade studier. Således, om man ska va vetenskapligt hederlig, så måste man säga: ”Vi vet inte hur bra eller dålig strängare och hårdare straff är. Baserad på de studier som finns så finns det ingen konsensus och det finns studier som stödjer båda tesen.”

En annan viktig sak som Bodström missar, är att strängare och hårdare straff inte enbart syftar till att vara avskräckande. Genom att öka på straffen så ger man samtidigt polisen en hel del nya möjligheter; häktning, tvångsåtgärder osv. Vidare är ju inkapacitering per se brottsförebyggande. Låser du in en person så kan denna inte begå brott ute på gator och torg.

Här är en lista på ett antal av de studier som menar att strängare och hårdare straff har olika typer av positiv effekt:

 • Dölling, Dieter, Horst Entorf, Dieter Hermann & Thomas Rupp (2009) Is deterrence effective? Results of a meta-analysis of punishment. European Journal on Criminal Policy and Research, 15 (1-2):201-224.
 • Chalfin, Aaron & Justin McCrary (2014) Criminal Deterrence: A Review of the Literature. Working paper May.
 • Levitt, Steven (1998) Juvenile Crime and Punishment. Journal of Political Economy, 106(6):1156-1185.
 • Paternoster, Raymond (2010) How much do we really know about criminal deterrence? The Journal of Criminal Law and Criminology, 100 (3):765-824.
 • Helland, Eric & Alexander Tabarrok (2007) Does Three Strikes Deter?: A Nonparametric Estimation. Journal of Human Resources, XLII (2):309-330.
 • Kessler, Daniel & Steven D Levitt (1999) Using sentence enhancements to distinguish between deterrence and incapacitation. Journal of Law and Economics, 42 (S1):343–363.
 • Shepherd, Joanna M (2002) Fear of the first strike: The full deterrent effect of California’s two‐and three‐strikes legislation. The Journal of Legal Studies, 31 (1):159-201.
 • Marvell, Thomas B & Carlisle E Moody (2001) The Lethal Effects of Three-Strikes Laws. Journal of legal studies, 30 (1):89-106.
 • Drago, Francesco, Roberto Galbiati & Pietro Vertova (2009) The deterrent effects of prison: Evidence from a natural experiment. Journal of Political Economy, 117 (2):257-280.
 • Bell, Brian, Laura Jaitman & Stephen Machin (2014) Crime deterrence: evidence from the London 2011 riots. The Economic Journal, 124 (576):480-506.
 • Spelman, William (2000) What recent studies do (and don’t) tell us about imprisonment and crime. Crime and Justice, 27:419-494.
 • Levitt, Steven D (2004) Understanding why crime fell in the 1990s: Four factors that explain the decline and six that do not. Journal of Economic perspectives, 18 (1):163-190.